Vilkår og Tilstand

Vennligst les disse vilkårene nøye før du bruker datateknikk.org!

Din tilgang til og bruk av tjenesten er under forutsetning av at De aksepterer og etterlevelse av disse vilkårene. 
Disse vilkårene gjelder for alle besøkende, brukere og andre som tilgang eller bruke tjenesten. 
Ved å besøke eller bruke tjenesten samtykker du i å være bundet av disse vilkårene. 
Hvis du er uenig med noen del av vilkårene da kan du ikke få tilgang til tjenesten. 
Lenker til andre nettsider Våre tjenester kan inneholde lenker til tredjeparts nettsteder eller tjenester som ikke er eid eller kontrollert av Datateknikk data & telecom.
Datateknikk data & telecom
 har ingen kontroll over, og påtar seg intet ansvar for innholdet, retningslinjer eller praksis fra tredjeparts nettsteder eller tjenester. 
Videre erkjenner og godtar at Datateknikk data & telecom skal ikke være ansvarlig, direkte eller indirekte, for noen skade eller tap som skyldes eller påstås å være
forårsaket av eller i forbindelse med bruk av eller tillit til slikt innhold, varer eller tjenester tilgjengelig på eller gjennom slike nettsteder eller tjenester. 

Vi anbefaler deg å lese vilkårene og personvernreglene til tredjeparts nettsteder eller tjenester som du besøker. 

Opphør
Vi kan avslutte eller suspendere tilgang til vår service umiddelbart, uten forvarsel eller ansvar, uansett grunn, inkludert uten begrensning hvis du bryter vilkårene. 
Overtredelse av vilkårene som i sin natur skal overleve oppsigelse skal overleve oppsigelse, inkludert, uten begrensning, eier bestemmelser, garantifraskrivelser,
erstatning og ansvarsbegrensninger

Lovvalg
Disse vilkårene skal styres og tolkes i samsvar med lovene i Norge, uten hensyn til konflikt mellom rettsprinsipper. 

Vår unnlater å håndheve en rettighet eller bestemmelse i disse vilkårene vil ikke anses som en fraskrivelse av disse rettighetene. 
Hvis noen bestemmelse i disse vilkårene blir holdt for å være ugyldig av en domstol, vil de resterende bestemmelsene i disse vilkårene fortsatt gjelde. 
Disse vilkårene utgjør hele avtalen mellom oss angående vår service, og erstatter alle tidligere avtaler vi kan ha mellom oss om tjenesten. 

Endrer
Vi forbeholder oss retten til, etter eget skjønn, å endre eller erstatte disse vilkårene når som helst. 
Hvis en revisjon er materialet
vil vi prøve å gi minst 30 dagers varsel før eventuelle nye vilkårene trer i kraft. 

Hva som utgjør en vesentlig endring vil bli fastsatt etter eget skjønn. Ved å fortsette å få tilgang til eller bruke vår service etter disse revisjonene trer i kraft,
godtar du å være bundet av de reviderte vilkår. 


Hvis du ikke godtar de nye vilkårene, må du slutte å bruke tjenesten.

Top

© 2019 - 2020 datateknikk data & telecom ® - Alle rettigheter
Orgnummer: 923874518 Datateknikk data & telecom

Follow Us

Mailing List

Enter your e-mail address to receive our newsletter

reCAPTCHA public and/or private key has not been set!

Please enter a valid email address.
Email address already subscribed. Continue if you wish to unsubscribe.
Subscribe
Unsubscribe

© 2019 - 2020 datateknikk data & telecom ® - Alle rettigheter
Orgnummer: 923874518 Datateknikk data & telecom

eCommerce by CubeCart